De inhoud van deze website

Villa d’illouvre probeert er zo veel mogelijk voor te zorgen, dat de informatie op deze website volledig, nauwkeurig en up-to-date is. Maar desondanks kan het gebeuren dat deze informatie verouderd, onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. B&B Villa d’illouvre aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website

De informatie op deze website kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Het auteursrecht op deze website berust bij B&B Villa d’illouvre en bij derden welke met toestemming (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan B&B Villa d’illouvre.